BAŞKAN

  Hasan Tahsin KEÇELİGİL
İş Etik Kurulu Başkanı
312 19 19 (2484)
htkeciligil@omu.edu.tr